Hopp til Innhold
!Kunstige søtstoffer og amming

Ammeslutt

Det finnes ingen fasit for når man skal slutte å amme. Helsedirektoratet anbefaler at barnet får morsmelk hele første leveår, og gjerne lenger dersom mor og barn trives med det. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at barn får morsmelk i minst to år.

Når bør jeg slutte å amme?

Tidspunktet for når avvenningen fra brystet skal skje, bør først og fremst skje når det passer det enkelte barn og mor. Noen barn ønsker å fortsette lenge, mens andre avvenner seg selv ved en bestemt alder. Noen ganger kan dette forveksles med en midlertidig brystvegring, og ammingen kan i mange tilfeller fortsette dersom du fortsetter å tilby uten å presse barnet. 

Husk at ammingen ikke bare er mat; for barn som er større er mors bryst fortsatt trygghet og kos, og det følelsesmessige båndet mellom mor og barn bør derfor opprettholdes så lenge de har glede av det. Så heng deg ikke opp i en bestemt alder, men lytt til dine egne og barnets behov og ønsker. Synes du ammingen er mer en tung plikt enn kos og hygge, er det kanskje på tide å vurdere om du skal fortsette.

At du skal tilbake i jobb trenger ikke være en grunn for å avvenne barnet. Det går fint an å fortsette å amme selv om du jobber.

Når du er klar i din beslutning om å slutte å amme, er det viktig at du finner ut om du vil gjøre det gradvis over tid, eller om det bør skje så fort som mulig. I de aller fleste tilfeller; så lenge det ikke er en spesiell grunn til det, anbefales det en langsom avvenning. 

Husk at barnet trenger tid til å venne seg til ny kost/fast føde. Innstill deg på at dette kommer til å ta litt tid. Det er viktig for barnets fordøyelse at det fortsatt får en del morsmelk når ny mat/fast føde introduseres.

Avvenningen og overgang til annen mat enn morsmelk skal tilpasses barnets alder og ernæringsbehov.

Her kan du lese mer om ernæringsbehov i Helsedirektoratets retningslinjer for spedbarnsernæring.

Hva gjør jeg hvis jeg må slutte raskt?

En akutt situasjon som kan kreve plutselig avvenning, kan være at du selv blir syk  og/eller at du må begynne med medisiner som ikke er forenelig med amming. Husk at det som regel går an å amme med de fleste medikamenter. Sjekk www.tryggmammamedisin.no eller be legen din kontakte RELIS (Produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell). Det er som regel nesten alltid mulig å finne alternativer som er forenlig med amming hvis du ønsker dette.

Ved plutselig avvenning skal melkeproduksjonen reduseres så raskt som mulig. Det gjøres mest effektivt ved å tømme brystet kun for å lette på den verste spreng eller til brystet begynner å bli mykere.

Du kan enten amme eller pumpe avhengig av hvorfor du må avvenne og om barnet kan få melken eller ikke.

Rett etter amming/pumping av brystet kan du ta på en litt stram BH eller binde opp brystene med et skjerf eller lignende, slik at det oppstår et mottrykk. Da oppfatter kroppen det slik at brystene er fulle, og produksjonen avtar. Vær oppmerksom på at denne metoden kan føre til tette melkeganger.

Øk tidsintervallene mellom hver amming/pumping.

Etterhvert kan du kutte en og en amming/pumping, start med den hvor det kommer minst melk. Hvor fort melkeproduksjonen går ned vil være avhengig av hvor mye melk du har og hvor ofte du ammet før avvenningen. De fleste opplever rask reduksjon i løpet av den første uken med denne metoden.

Hvis barnet ikke skal ha din melk, kan du prøve urten salvie for å redusere melkeproduksjonen. Det finnes pr i dag ingen forskning av god kvalitet som viser at salvie reduserer melkeproduksjonen, men erfaringsmessig og ifølge folkemedisinen har urten denne effekten. Du kan spise den som krydder, eller bruke den som te. Hvis barnet får din melk er det ikke anbefalt å bruke salvie av hensyn til barnet. Det er påvist tujoner, som er relativt giftige, i salvie.

​Er barnet yngre enn 4 måneder?

Om du må avvenne et barn som er mindre enn 4 måneder gamle anbefales det gradvis avvenning fra brystet, mens barnet venner seg til morsmelkerstatning. Dessuten vil det forebygge brystspreng. Det er en god ide å fortsette med gradvis amming/morsmelkernæring mens avvenningen pågår.

Start med å kutte ut en amming/pumping i døgnet, og erstatt dette måltidet med morsmelkerstatning. Start med det måltidet hvor du opplever å ha minst melk. Gjør dette noen dager til melkeproduksjonen har stabilisert seg ved det lavere nivået. Kutt så ut enda en amming, og vent til produksjonen stabiliserer seg. Fortsett til barnet er avvent.  

Hvis avvenningen blir for brå, vil du kunne oppleve melkespreng. For å forebygge tette melkeganger og brystbetennelse hvis brystet blir overfylt kan du forsøke å kun amme eller pumpe på starten av måltidet, bare til sprenget gir seg eller brystet kjennes mykere ut (se under avsnittet rask avvenning). OBS: Dette metoden kan redusere melkeproduksjonen ganske raskt.

Er barnet mellom 4 måneder – 12 måneder?

Hos barn som er 4-12 måneder gamle anbefales det også avvenningen skjer gradvis fordi mors melkeproduksjon er godt etablert, og melkespreng kan bli et resultat hvis avvenningen er for brå. Gradvis avvenning lar barnet innrette seg skånsomt til en ny matingsrutine. Barn over fire måneder kan begynne med fast føde ved siden av morsmelk/morsmelkerstatning. Start med å kutte ut et måltid i døgnet, og erstatt dette måltidet med fast føde eller morsmelkerstatning avhengig av barnets alder og ernæringsbehov. Se Retningslinjer for spedbarnsernæring. Begynn med det måltidet hvor du har minst melk, eller barnet er lettest å avlede. Gjør dette noen dager til melkeproduksjonen har stabilisert seg ved det lavere nivået. Kutt så ut enda en amming, erstatt med annen mat og vent til produksjonen stabiliserer seg. Fortsett slik til barnet er avvent.

Hvis avvenningen blir for brå, vil du kunne oppleve melkespreng. For å forebygge tette melkeganger og brystbetennelse hvis brystet blir overfylt kan du forsøke å kun amme eller pumpe på starten av måltidet, bare til sprenget gir seg eller brystet kjennes mykere ut (se under avsnittet Rask avvenning) OBS: Dette metoden kan redusere melkeproduksjonen ganske raskt.

Ofte blir de større barna mer nysgjerrig på omgivelsene og mindre opptatt av brystet. Mor kan oppfordre barnet til å drikke fra kopp, og morsmelkerstatning erstatter morsmelken ettersom måltidene faller bort, frem til barnet er 12 måneder gammelt. Avled barnet med ekstra kosetid og andre aktiviteter. Det er viktig å være konsekvent og tålmodig gjennom hele prosessen. Mange mødre og barn opplever at barnet har et yndlingsmåltid og det vil være naturlig å la dette være det siste som kuttes ut.

Er barnet 1-2 år?

For 1-2-åringen er det mye annet enn sult som gjør at barnet liker å die. Trøst, kos, nærhet og avslapning kan være grunner til at barnet ønsker å fortsette ammingen, selv om det har rundet året. Det er fint for barnet hvis du kan gjøre det til en langsom prosess.

Du kan kutte ned på ammestundene, utsette ammingen til et mer beleilig tidspunkt, bytte ut ammingen med mat eller drikke, og avlede med andre aktiviteter. Kos og lek med barnet mer enn vanlig. Det er viktig å være tålmodig og støtte barnet i denne løsrivelsesprosessen.

Er barnet eldre enn 3 år?

Barn over tre år er som regel lette å avvenne, da det vanligvis kun dreier seg om amming 1-2 ganger om dagen, og de mister ofte interessen av seg selv. Snakk med, og planlegg et tidspunkt sammen med barnet, for når avvenningen skal finne sted. Feir begivenheten sammen med barnet når avvenningen har skjedd. Forbered barnet på forhånd, og minn det ofte om at det nærmer seg.

Var denne siden nyttig?

https://tryggmammamedisin.no/

Boken om amming, Elisabeth Helsing. Gyldendal Norsk Forlag A/S, 1995.

Telefonhåndbok for ammespørsmål, Sandra Jolley, ARNP, MS, IBCLC & Ellen Phillips-Angeles, MS, CHES. Utgitt av ammehjelpen 2004.

Elisabeth Tufte, Nasjonalt kompetansesenter for amming.


Oppdatert 12.06.19


Tema

Fast føde og delammingRettigheter / amming og jobbUtfordringer hos mor