Hopp til Innhold
!Kunstige søtstoffer og amming

Avføring hos det fullammede barnet

Brystbarnets avføring sier mye om hvordan ammingen fungerer. De første dagene er den seig, svart og uten lukt. Når melken kommer skikkelig i gang blir den løs, sennepsgul og lukter friskt og syrlig.

Hva er vanlig de første dagene?

De to første døgnene er det vanlig med svart, seig barnebek (mekonium). Barn som ikke har hatt avføring i løpet av det første døgnet må kontrolleres av helsepersonell for å sikre at endetarmsåpningen er normal. Barn som fremdeles har svart bek på det femte døgnet må undersøkes nærmere av helsepersonell. Det kan være et tegn på at barnet ikke tar til seg morsmelk.

Etter to-tre døgn begynner avføringen å gå over fra svart til brungrønn, og den blir løsere i konsistensen. Ved fjerde døgn bør barnet ha løs, kornete, gul avføring. Vanligvis har barnet fra nå av avføring minst 1-4 ganger i døgnet. Dette er tegn på at melkeproduksjonen er godt i gang.

Hvis barnet har mindre avføring enn dette kan det være et tegn på at barnet ikke får i seg nok melk. Grunnen kan være at barnet ikke ammes ofte nok, at barnet ikke dier effektivt, eller at brystene ikke produserer nok melk. Legg inn noen ekstra amminger, og ta kontakt med helsestasjon eller fastlege dersom du er usikker på om alt er normalt.

Se ammesjekkliste for den første uken.

Fra nyfødt til seks uker?

Den normale morsmelkavføringen er ganske flytende, og kan av og til misoppfattes som diaré. Diaré hos spedbarn viser seg derimot mer som illeluktende, misfarget vann – ofte sammen med nedsatt almenntilstand, irritasjon og feber hos barnet. Oppsøk helsepersonell dersom du mistenker diaré hos det nyfødte barnet.

De første 4-6 ukene bør barnet ha avføring hver dag. Noen barn har avføring ved hver amming. Hvis avføringen aldri dekker et område større enn en 20-kroning, eller kommer sjeldnere enn annenhver dag, bør det undersøkes nærmere. Ta kontakt med helsestasjonen.

Under økedager kan barnet ha avføring sjeldnere, og noen ganger kan det gå over en uke uten avføring. Dette er ikke forstoppelse, men kommer av at barnet fordøyer melken fullstendig.

Fra seks uker til seks måneder?

Noen barn utvikler et mønster der de har avføring hver 3. – 4. dag eller enda sjeldnere. Du trenger ikke gjøre noe hvis barnet ellers trives og ikke virker plaget. Men barnet bør undersøkes dersom det ikke vokser som forventet eller virker utilpass.

Fra seks til tolv måneder?

Når barnet begynner med annen mat enn morsmelk vil avføringen blir mer formet, mørkere i fargen og lukte sterkere. Hyppigheten pleier også å forandre seg.

Forstoppelse?

Et fullammet barn blir sjeldent forstoppet. Morsmelken er svært lettfordøyelig, og inneholder et hormon som stimulerer tarmbevegelser hos barnet.

Fullammede barn skal ikke ha noe annet enn morsmelk og vitaminer, heller ikke maltekstrakt eller sviskesaft. Hvis barnet blir ammet og får morsmelkerstatning i tillegg, er det vanligere med treg mage. Du kan da forsøke å bytte type morsmelkerstatning, eller prøve maltekstrakt eller sviskesaft (hvis barnet er over fire måneder).

Opplever du likevel at barnet sliter med å få ut avføringen bør du ta kontakt med helsesøster eller fastlege for å få råd.

Du bør aldri stikke noe inn i endetarmsåpningen for å hjelpe barnet (termometer e.l) fordi dette kan gjøre mer skade enn gavn.

Grønn avføring?

Avføringen kan være grønn innimellom, uten at det betyr at noe er galt. Men snakk med lege eller helsestasjon dersom avføringen er grønn over en lengre periode og/eller barnet har nedsatt allmenntilstand i tillegg.

Vanlige årsaker:

Erfaringsbaserte årsaker:

Blod i avføringen?

Sees det små spor av friskt blod i avføring kan det komme av små rifter ved endetarmsåpningen når barnet presser ut avføring. Dersom avføringen har spor av sorte/mørkebrune klumper eller flekker som ligner kaffegrut kan det være fordøyet blod som har kommet fra mor dersom hun har blødd fra brystene. Ser du blodspor, friskt eller fordøyet, flere ganger etter hverandre eller i større mengder, og du ikke ser en åpenbar årsak må du ta kontakt med fastlegen. Det kan for eksempel skyldes at barnet reagerer på kumelk eller egg i ditt kosthold.

Noen opplever også blodslim, og det har i noen tilfeller blitt observert i sammenheng med oppstart av vitamindråper. Hvis det forsvinner raskt og barnet er ellers friskt, har det neppe noen betydning. Oppdager du blod i avføringen flere ganger etter hverandre og barnet har dårlig allmenntilstand, bør du kontakte lege.

Hva er ikke normalt?

I løpet av det første året endrer avføringen seg både i hyppighet, konsistens, farge og mengde. Det aller meste er normalt, men har barnet hvit eller grålig avføring skal det undersøkes av lege.

Var denne siden nyttig?

Oppdatert 18.06.19


Tema

AmmestartUtfordringer hos barnet