Hopp til Innhold
!Kunstige søtstoffer og amming

Hva er Ammehjelpen?

Ammehjelpen har siden 1968 arbeidet for å verne og fremme amming.  Vi ønsker at mødre skal få den hjelpen og støtten de trenger til å amme så lenge de selv ønsker, til beste for barnas og mødrenes helse og samfunnet for øvrig.

Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig frivillig humanitær organisasjon. Vi gir gratis informasjon, veiledning og støtte ved spørsmål omkring amming og morsmelk, med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis.

Ammehjelpens retningslinjer er klare på at vår rolle ikke er å overtale noen til å amme. Vi ønsker imidlertid et samfunn som legger til rette for amming, med gode helsetjenester, fleksible permisjonsordninger og tilgjengelighet for mødre med små barn i offentlige rom.

Ammehjelpen verner og fremmer amming gjennom å påvirke rammebetingelser, holdninger og kunnskap om amming nasjonalt og internasjonalt.

Vi arrangerer blant annet et årlig fagseminar for helsepersonell, underviser på fødselsforberedende kurs, presenterer Ammehjelpen på barselavdelinger og helsestasjoner, arrangerer ammekaféer for mødre og babyer og holder kurs og møter om amming for mødre og helsepersonell. Ta kontakt med daglig leder dersom du ønsker mer informasjon.

Vi har et tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA).

Hva gjør en ammehjelper?

For å bli ammehjelper må du ha egen ammeerfaring, lese pensum og bestå ammehjelperoppgaven.

En ammehjelper gir informasjon, veiledning og støtte ved spørsmål omkring amming og morsmelk, primært over telefon, epost og i sosiale medier.

De fleste ammehjelpere er tilgjengelige utenom helsestasjoners åpningstider, og er et supplement til det offentlige tilbudet på helsestasjoner og ammepoliklinikker.

Ammehjelpere er ikke helsepersonell, men det finnes ammehjelpere som har helsefaglig utdanning.

Hvordan er Ammehjelpen organisert?

Ammehjelpens arbeid er basert på frivillig innsats. Vi har ca 180 frivillige ammehjelpere og to deltidsansatte i administrasjonen.

Ammehjelpen er organisert i et nettverk av lokale grupper og enkeltmedlemmer.

Sentralstyret er ansvarlig for driften av Ammehjelpen. Styremedlemmene legger ned mange frivillige arbeidstimer gjennom året.

Æresmedlemmer i Ammehjelpen:

Elisabet Helsing (1940-2019)
Eli Heiberg
Kari Pape
Anna Strand
Hans Christopher Børresen
Gro Nylander
Anne-Karin Paulsen
Elin Liseth (1944-1999)
Mette Lawlor
Rachel Myr
Anne Bærug
Tine Greve
Else Nielsen