Hopp til Innhold
!Kunstige søtstoffer og amming

Kveldsamming og kveldsuro

Det kan føles som om du ikke har nok melk hvis barnet ditt er urolig om kvelden. Barnet vil kanskje ammes hele tiden, og brystene virker slappe og tomme. Men det blir ikke helt tomt, og melken er rikere på fett enn når brystene er helt fulle. Perioder med kveldsuro og intensiv kveldsamming er veldig vanlig - og det går over etterhvert.

Hvorfor er barnet så urolig om kveldene?

Mange spedbarn er urolige om kvelden. Barnet vil bæres, bysses eller ammes, og virker kanskje ikke fornøyd selv om det har ligget lenge ved brystet. Noen barn er fornøyde kun dersom de får ligge ved brystet, og blir urolige dersom noen forsøker å ro dem på andre måter. 

Det er mange ulike grunner til at spedbarn er urolige om kvelden. Opplevelsen av mindre melk kan forklares med at melken ikke strømmer like fort og kraftig som tidligere på dagen. Du er kanskje sliten eller stresset, noe som kan påvirke utdrivningsrefleksen.

Uroligheten kan også skyldes at barnet fordøyer sanseinntrykk fra dagen som har vært, og derfor har behov for nærhet, ro og tett kontakt med foreldrene. Å søke seg til brystet er barnets universsalløsning. 

Til sammen kan dette føre til at barnet vil die nesten sammenhengende gjennom kvelden. Den hyppige ammingen kan gjøre at barnet får en lengre soveperiode første del av natten.

Snakk med helsestasjon eller lege dersom barnet er urolig store deler av døgnet og/eller virker smertepåvirket.

Dersom barnet spiser godt ellers i døgnet, har gode søvnperioder og ellers ser ut til å trives og går tilstrekkelig opp i vekt, så er det ikke så mye annet å gjøre enn å vente på at det går over. Men ja, det er slitsomt. Det finnes heldigvis noen råd som kan hjelpe.

Hva kan jeg gjøre?

Går det over?

Ja, det går over. De aller fleste når toppen rundt seks uker, og det går som regel gradvis over når barnet nærmer seg 3-4 måneder.

Bør jeg gi tillegg?

Du kan selvsagt gi tillegg om du ønsker det – dette er helt opp til deg. Men om det hjelper kommer an på årsaken til uroligheten.

Ha i bakhodet at også spedbarn som får morsmelkerstatning kan være urolige om kveldene, av grunnene nevnt over.

Dersom du gir tillegg hver gang barnet er urolig får ikke brystene dine den stimuleringen de trenger for å holde melkeproduksjonen på linje med barnets behov. Morsmelkerstatning er tyngre å fordøye enn morsmelk, og det tar derfor lenger tid før barnet vil ammes igjen. 

Dette kan føre til lavere melkeproduksjon og mer uro ved brystet. Barnet kan også bli vant til å få større mengder melk i et raskere tempo, og det vil da kunne avvise brystet når melken ikke kommer like fort som fra flasken. Hvis du ønsker å fullamme er det viktig at du lar barnet få sjansen til å kommunisere med kroppen din om hvor mye melk det er behov for.

Dersom du ønsker å gi barnet tillegg kan det være greit å være bevisst på hvordan du gjør det. Her finner du informasjon om langsom flaskemating og delamming.

Morsmelkerstatning kan være hardt for magen for spedbarn som ikke er vant til det.

Var denne siden nyttig?

http://www.babybaby.se/2016/12/kvallsoro-maratonamning-och-magknip-17-akuta-tips/
https://www.laleche.org.uk/fussy-evenings-with-a-newborn/
http://kellymom.com/parenting/parenting-faq/fussy-evening/
https://www.breastfeeding.asn.au/bf-info/common-concerns–baby/fussy
https://vimeo.com/296869641


Oppdatert 18.06.19


Tema

AmmestartFast føde og delammingUtfordringer hos barnet