Hopp til Innhold
!Kunstige søtstoffer og amming

Oppbevaring av morsmelk

Hvor lenge kan utpumpet morsmelk oppbevares, og hvor går grensen går for om den kan gis til barnet? Det kommer an på flere faktorer, blant annet barnets alder og helse, om det kun får pumpet melk, eller om det får pumpet melk en gang i blant.

Hva er viktig å tenke på?

Noen ganger er det praktisk at morsmelk kan gis på andre måter enn direkte fra kilden. Morsmelk kan håndmelkes eller pumpes ut og settes i kjøleskap eller fryser til det skal brukes.

Du forlenger holdbarheten på morsmelk ved å sette utpumpet melk direkte i kjøleskap eller fryser, bruke lufttette beholdere, og være nøye med hygiene og rengjøring av beholdere og pumpeutstyr.

Antall timer, dager og måneder som oppgis i denne oversikten er omtrentlige. Bruk skjønn når du vurderer om melka kan gis til barnet, og lukt og smak på melka dersom du er usikker. Husk at fryst melk kan lukte/smake såpe/oppkast uten at det betyr at den er dårlig.

Dersom barnet ditt er prematurt eller sykt bør du være ekstra nøye med hygienen og ikke overstige anbefalt oppbevaringstid. Er barnet nyfødt må du også være ekstra påpasselig. Når barnet begynner å spise på leker og kravle på gulvet, så tåler også immunforsvaret mer, og du kan lempe litt på kravene.

Rådene vi gir gjelder for friske barn som er hjemme. Det finnes egne råd om oppbevaring av morsmelk til barn på sykehus.

Vask alltid hendene før du håndmelker eller pumper.

Hvilke beholdere kan brukes til å oppbevare morsmelk i?

Kan morsmelk oppbevares i romtemperatur?

Hvor lenge kan morsmelk stå i kjøleskapet?

Hvordan oppbevares morsmelk i fryseren?

Hvordan tiner jeg frossen morsmelk?

Hvordan varmer jeg opp morsmelk?

Mange tror at melken må varmes til kroppstemperatur før den gis til barnet. Men om den bør varmes eller ikke kommer an på hvilken temperatur barnet foretrekker. Du kan altså gi romtemperert eller kald melk dersom barnet liker melken servert på denne måten.

Melk som skal gis til premature eller små/syke nyfødte skal imidlertid varmes til 37 grader slik at de slipper å bruke mer energi enn nødvendig på å fordøye melken.

Husk også at det er forskjell på et måltid pumpet melk i ny og ne, og om barnet kun får pumpet melk. Dersom noen av næringsstoffene eller antistoffene går tapt fordi melken varmes opp for mye, så vil ikke dette ha noen betydning for et barn som får oppvarmet melk av og til.

Skal morsmelken være med på tur?

Vond lukt eller smak på melken?

Noen opplever at melken endrer smak eller lukt under oppbevaring. At melka lukter såpe eller oppkast betyr utrolig nok ikke at melka er dårlig. Det skyldes innholdet av lipase i melka, og er ikke skadelig på noen måte. Noen barn drikker melka likevel, andre ikke. Dersom dette er et problem for deg kan du prøve å fryse melka raskere eller skolde melka før den fryses. Skolding er ikke anbefalt for barn som lever utelukkende på utpumpet melk fordi innholdet av næringsstoffer reduseres.

Har du mer melk enn barnet ditt trenger?

Det er mange premature eller syke barn som trenger mer morsmelk enn det mammaen er i stand til å produsere. De aller fleste morsmelkbanker trenger flere givere. Dersom du ønsker å bli morsmelkgiver må du ta kontakt med en av melkebankene før du eventuelt begynner å fryse ned melk til dette formålet.

Var denne siden nyttig?

Oppdatert 18.06.19


Tema

Pumping og oppbevaring av melk